AĞRI TUTAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz Okullarından Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulu Kantin İhalesi

 İlçemiz Okullarından Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulu Kantin İhalesi

 05.10.2021 tarihinde  Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde saat 11.00 de okulumuzun  kantin ihalesi yapılacaktır. 

NOT: Teknik Şartname Okul Aile Birliği Hesabına 200? (ikiyüz) yatırılıp makbuz karşılığı Okul İdaresinden alınacaktır. 

 

T.C.

TUTAK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

ŞEHİT UZMAN ÖMER GÜÇ ORTAOKULU KANTİN İHALESİ

 

      Tutak İlçesi Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulu kantini, 28199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09.02.2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun " Açık Teklif Verme ve Pazarlık Usulü" hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1. Pazarlık usulünde ihale, açık zarf yazılı teklif almak suretiyle yapılacaktır.

2.   a) Okul adı                                     : Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulu

      b) Bulunduğu ilçe                           : Tutak

      c) Kira tespit komisyonunca belirlenen muhammen bedel: 1.000 ( Bin lira) TL

      d) İhalenin Yapılacağı Yer              :  Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

      e) İhale Yapılacağı Tarih ve Saat     : 05.10.2021 saat:11.00

      f) Öğrenci mevcudu                                    : 213

      g)Demirbaş durumu                                    : 15.150 (Onbeşbinyüzellilira) TL

3. İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini okumuş ve kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

4.  İhaleye ihale şartlarını taşımayanlar katılamazlar.

5. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

 

  1. 1.    Teklif Mektubu (Açık Teklif veren kişiye ait zarf, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce mühürlenerek, diğer evraklarla birlikte işleme alınacaktır.)
  2. 2.    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Yazılı Olacak.)
  3. 3.    Adli Sicil ve arşiv kaydı. (Son bir ay içinde alınmış olması)
  4. 4.     Belediye sınırları içerisinde, başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı.(Ağrı Kantinciler Odasından alınacak)
  5. 5.    Mesleki Yeterlilik Belgesi.(05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, yönetmeliğin 20. maddesinin 4. fıkrasına göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı takdirde sırası ile işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, o da bulunmadığı takdirde kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.) (Belgenin Aslı olması gereklidir.)
  6. 6.    İhaleden men yasağı almadığına dair belge.( Ağrı Kantinciler Odasından alınacak)
  7. 7.    Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 1 yıllık (8.5 ay) kira tutarının % 3'ünü geçmeyecek şekilde komisyonca tespit edilen 255 TL (ikiyüzellibeşlira)'nin geçici teminat olarak Şehit Uzman Ömer Güç OrtaokuluOkul Aile Birliği'nin Ziraat Bankası Tutak Şubesi TR 950001000496660393135002  no'lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (aslı).
  8. 8.    İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.( Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulundan alınacak)
  9. 9.    İhaleye katılacak iştirakçinin sağlık raporu.

 

DİĞER ŞARTLAR

 

1.Kantin sözleşmesi yapılan müstecir tarafından işletme hakkı süresinin, süresinden evvel iptali halinde, işletme hakkı verilen yerde müstecir tarafından sağlanan taşınmaz içerisindeki malzemede (Ocak, Masa, Sandalye vb.) okul idaresine tutanakla teslim edilir. Bundan dolayı müstecir hiçbir hak talep edemez.

2.Bu ilan, 21.09.2021 günü saat 11:30'dan, 05.10.2021 günü saat 17:00'a kadar Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosu (ağrı.meb.gov.tr), Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda (www.tutak.meb.gov.tr) ve Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulu ilan panosunda (https://tutakomerguc.meb.k12.tr/) yayınlanacaktır.                                                            

3.İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi müstecirler yukarıda belirtilmiş olan belgeleri hazırlayarak en geç, İhale tarihi günü 05.10.2021 saat ( Saat 11:00 )  kadar Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.

4.İhaleye Katılacaklar, ihalenin yapılacağı gün ve saatte bizzat kendileri ihale yerinde hazır bulunacaklar ve komisyona teklif verecek ve pazarlık işlemine katılacaklardır.

 

 

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

 

1-   T.C. vatandaşı olmak.

2-   Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-   Başka bir kantin işletiyor olmamak. ( Odadan temin edilecek)

4-   İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.( Vekalet ile ihaleye girilmez)

5-   İhaleye 61(altmışbir) yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilirler. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

6-   Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak.

7-   İhaleden men yasağı almamış olmak. (Odadan temin edilecek)

8-   İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmamak.

 

 

Nimet SARIBOĞA

Şube Müdürü

 

 

 

Karşıyaka Mah. Tutak Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı 04700 Tutak/Ağrı - 0472 411 25 85

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.